Condicions de venda

PREUS

-Els preus són en euros, nets de venda al públic, IVA i ports no inclosos.

ENVIAMENTS

-El enviament del material es farà per agència de transports.
-No ens fem responsables de qualsevol desperfecte que pogués patir la mercaderia per part de les agències.
- En cas d'incidència en la recepció del material (cops o desperfectes en l'embalatge), aquesta s'ha d'informar al moment a l'agència de transports per poder fer la reclamació pertinent.
- En el cas de trobar trencaments en l'interior del paquet aquestes hauran de reclamar a l'agència de transports en el termini més breu possible.

DEVOLUCIONS

- Les devolucions s'han de fer en un termini màxim de 10 dies des de la data de lliurament, prèvia autorització de Torrero i Mas S.L.
-Tota devolució ha de fer a port pagat, excepte error d'enviament per part nostra.
- Tota devolució que autoritzem haurà de venir en perfectes condicions i amb el seu embalatge original, en un altre cas no es podrà abonar la mercaderia.
- Les mercaderies retornades sense autorització, no seran acceptades i es retornaran per compte i risc del client.

GARANTIES

- Tots els equips que disposin de número de sèrie subministrador per Torrero i Mas S.L. se'ls apliqués la garantia indicada pel fabricant en cada cas.

Els divendres del mes de juliol tancarem a les 14 hores.